Posted By: uz_zas (zivot je vlnova funkce) on 'Czech'
Title:     Re: Fenomen roku 2000
Date:      Thu Jan  6 20:14:17 2000

> 
> Navrhuji slavit na protest letosniho silvestra 13.ledna 2000 (alias
> 31/12/1999 
> podle julianskeho kalendare :)

Opravny termin ...
Kdyby to byl patek nebo sobota, tak bych do toho sel :-)

Cau,
     Honza
S pratelskym pozdravem "UZ ZAS !!!"

(A)bort, (R)etry, (I)gnore, (F)ail : _

Search the boards