Posted By: Rat (prilis mnoho her) on 'CZunix'
Title:   Re: Spustit obsah promenne (alias) v bashi
Date:   Thu Sep 23 16:59:45 2010

> Nakonec jsem to obesel, ale treba zna nekdo elegantnejsi zpusob, ktery by se
> 
> mohl hodit i nekomu jinemu.
> test "${DB}" == "ST" && expST
> test "${DB}" == "MA" && expMA
> test "${DB}" == "LI" && expLI

eval ?

I.e. eval exp$DB


>                     Libor Vejpustek

    Krysa
        rat@atrey.karlin.mff.cuni.cz       Jsem Krysa
        http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~rat/

Search the boards