Posted By: slamak (slamak) on 'CZtravel'
Title:     Re: GPS a valka
Date:      Tue Apr  8 14:42:47 2003
 Mam Garmin eTrex Legend, mapu CR a ulicni mapu mest.... je super...  umi 
presnost 5-6 metru!  Overeno v praxi s mapou....  

M. 

Search the boards