Posted By: Ray (Keep on the sunny side) on 'CZtramping'
Title:     Re: Lesni pistolnici
Date:      Wed May 24 07:27:42 2000


>  Stale casteji posledni dobou vidavam lidi, kteri nosi u pasu nejake
> pistole. 

To ja videl kolikrat i borce v maskacich, velkou polni a samopalem :|
Ale jestli byl na kapsliky nebo ne, to netusim.

  Ray

Search the boards