Posted By: lap (fakt Lap) on 'CZtramping'
Title:   Re: hra Preziti
Date:   Thu Apr 29 10:03:35 1999


> 1. Uvod
>  Preziti je ojedinelym podnikem urcenym pro osoby starsi 15 let. Celeho 
> preziti se ucastni dvojice. 

> 2. Trasa
>  Delka trasy je 120 (slovy stodvacet) Km a je odhadnuta podle toho, jak
> byla 
> postavena. Trasu prekonavaji dvojice samostatne, bez komunikace sd s jinymi 
> osobami. Na startu ucastnici trasu neznaji, nevi ani oblast, kterou trasa 
> vede. 

> 5. Vybaveni
>  KAzdy ucastnik se muze vybavit jak chce a cim chce. Ale take toto pravidlo
> ma vyjjimky. KAzdy ucastnim muze mit ssebou 100g potravim pouzitrelnych v 
> prubehu preziti (v ramci techto 100g nesmi byt povzbuzujici prostredky, 
> glukoza, drogy atd. a 500 g zelezne zasoby (pouziti zel. zasoby znamena 
> diskvalifikaci). Druhou vyjjimkou jsou financni prostredky. V prubehu
> preziti 
> muze mit kazdy jen 12,6 Kc pro volne pouziti. 
> Doporuceni:

> 6. shrnuti
>  Kdo se chce zucastnit Preziti, posle vyplnenou prihlasku do 1. kvetna na 
> adresu Petr S~veha'k, Na vy'sluni' 251, 760 01 Zli'n. Zucastnit se muze
> pouze 
> 50 dvojic, kazdy bude informovan, zda se prihlasil vcas.
>  Sraz ucastniku preziti je v patek 10. kvetna 1996 v 17.30 u klubovny 45. 
> oddilu V. strediska. Konec preziti je v nedeli 12.5. 1996 v 13 hodin.
> Telefon: 067/39137, adresa viz vyse
> <------cut here---->
> 
>  Takze to byly mirne skraceny propozice. Me to docela zaujalo, takze tam 


"Trosku pozde" :-)), byl jsem dlouho mimo :-).

Nevis jak to dopadlo a jestli se to jeste porad porada. 

**************************************************************************

    O o                      
   /|/|                      Lap
   / /|               e-mail: matous@student.upce.cz
 Zbytecne casti replikovanych postu mazte! Ctrl-K pro smazani cele radky.

Search the boards