Posted By: Gobak (Tak kampak, Kuzmo Kuzmici) on 'CZtramping'
Title:   Re: Zimni stanovani ...
Date:   Tue Jan 5 09:37:08 1999

> vetsi ohnovy soky. Je to protoze misto plynu vytece kapicka ztlacene
> kapaliny. 
>   /  /|            e-mail: matousp2@cs.felk.cvut.cz


Ja teda nechci bejt stoura, nebo LUMO, nebo tak neco, ale jak je to s tou 
*stlacenou kapalinou*? To je nakej renonc, ne? Jak by se ji mohlo darit, je 
tuhaaaaa....:)))
 
 


    "Snecku snecku, vystrc ruzky           *GOBAK*
     dokud drzim v ruce nuzky.."        Ja su preca svec!
              Karel Plihal    

Search the boards