Posted By: networ (Sick, Tired and Lonely) on 'CZshareware'
Title:     MP3 Manager 32 v3.8
Date:      Wed Apr 15 17:16:44 1998

Nova verze MP3 Mananeru prekonava omezeni predchazejicich verzi ID3 Tagu na 30 
znaku a Lyrics3 tagu na 5100 znaku. Nova definice se jmenuje Lyrics3 v2.00.

Freeware!
http://norek.list.skm.vutbr.cz/~networ/mp3m32.html

  netwoR 

Search the boards