Posted By: vitas (vitas) on 'CZscripts'
Title:     Re: Perl regexp
Date:      Thu Nov 14 17:08:54 2002

sorry chybka:

> ^("[^"]*"[^"]*)*AHOJ

^("[^"]*"[^"]*)*[^"]*AHOJ

> ^(("[^"]*")?('[^']*])?[^'"]*)*AHOJ

^^ toto uz je v v pohode, kupodivu. :)

vitas
  @;;
--
vi hint:
microsoft -- napise 'soft' na radek pod kurzorem

Search the boards