Posted By: vejpuste (Libor Vejpustek) on 'CZscripts'
Title:   Re: PHP3
Date:   Mon Apr 26 09:10:09 1999

> c&u lidi,
> potrebuju poradit jak se v PHP3 pracuje s querystringem
> jak se nacte a jak se pak pristupuje do tech promennych...

  Pokud mas parametr HLAVA, tak to muzes pouzivat jako $HLAVA. Vsechny 
parametry se prenasi. Pokud chces pracovat obecne s QUERY_STRINGem, tak zkus 
upravit nasledujici funkci.
function re_param() {
global $REQUEST_METHOD, $HTTP_GET_VARS, $HTTP_POST_VARS;
if ($REQUEST_METHOD== "GET")  $var=$HTTP_GET_VARS; else $var=$HTTP_POST_VARS;
while (List($naz, $hod) = Each($var))
  echo "$naz : $hod<BR>
} 

                    Libor Vejpustek
                    Ceska zemedelska univerzita Praha
http://web.czu.cz/~vejpuste/      E-mail : vejpuste@uvt.czu.cz

Search the boards