Posted By: Gobak (Tak kampak, Kuzmo Kuzmici) on 'CZscripts'
Title:   multimedia ToolBook 4.0
Date:   Wed Dec 2 10:44:23 1998

Hojky...

Znate tady nekdo tohle? Je to od Asymetrixu a script se jmenuje Open Script...
 


    "Snecku snecku, vystrc ruzky           *GOBAK*
     dokud drzim v ruce nuzky.."        Ja su preca svec!
              Karel Plihal    

Search the boards