Posted By: Wir (Wir) on 'CZriddles'
Title:     Re: Trocha fyziky
Date:      Fri May 15 10:50:27 1998

>  Na dne akvaria o hloubce h stoji krychle o strane a a hustote ro. Jak velka
> 
> vztlakova sila pusobi na krychli?
> 

Aniz bych cetl jakekoliv predchozi reakce:

Fvz =  h * ro * g = (h - a/2) * 1000 * g

1000 ... hustota vody (predpokladam ze v akvariu je voda)
g = 10 . pokud je to akvarium na planete Zemi

Wir

Search the boards