Posted By: Jovo (Jovo) on 'CZprogram'
Title:   Pascal a velke bloky pameti
Date:   Wed Jan 15 10:45:20 1997

{

Nazdar,
 tohle je unita, ktera pracuje pod Pascalem s velkejma blokama pameti
 (>64KB). Program se musi ladit pod BP.EXE a v menu Compile nastavit
 target na PROTECTED !. BP bezi pod DPMI, proto je treba mit QEMM, nebo
 dpmi16.ovl a ja uz nevim co.
  Chyba je, ze to nejde primo krokovat (F8). Jedinej zpusob je v
 Options/Tools/Turbo Debugger nastavit misto TD -> TDX a pak program
 prelozit (F9) a pak na nej pustit TDX (shift+F4). Zaroven je dobry
 v Options/Debugger nastavit jak Standalone ... tak Integrated ...
 prokrokovani zdrojaku a ne prelozeneho kodu :)

  Pak jen Malloc(pointer, velikost) / Free(pointer) a jede to.
 Hlodla pamet se hned Zamkne. DPMI totiz muze swapovat na disk a proto
 se pamet, kdyz se s ni nic nedela odemkne (GlobalLock, GlobalUnLock)
 a kdyz je treba, pak se zamkne. Malloc hned zamyka, takze se o to
 nemusite starat.

 ------------------------------------------------------------------------

  Testovaci programek dole naplni pole 640*480 LongIntu a kazdej naplni
 a pak je precte a porovna, jestli to sedi. Fachalo mi to pod BP.EXE 7.0
 a EMM386. Zkusil jsem treba takove forky, jako je zapsat dva Wordy a pak
 to precist jako LongInt a vono to fachalo ! Nooo, na 386/40 to byla hruza,
 ale na Pentaku/100 to byly vteriny.

 Kouknete se na proceduru AdjustPointer, NUTNE ji potrebuju zoptimalizovat !
 Zkusil jsem udelat 32-bit .OBJ v ASM a slinkovat to, ale porad mi to hlasi
 GPF, zrejme, ze to nema povolenej pristup do Cseg a Dseg nebo co. Pak jsem
 to zkusil udelat pres
  db $66 mov es,_index
 a asi nejsem takovej machr, aby mi to chodilo :)
 HEEEEELP ! PLEEEEEAAAASEEEEEE ! Optimalizujte to a postnete to sem.

                               Jovo.

{----------------------------------------------------------------------}
{ cut here }
unit memwrite;
{by JOVO 97,
 - xhovor00@dcse.fee.vutbr.cz
 - public domain, ale kdyz to budete chtit pouzit, tak skody zpusobene timto
   kodem jdou na vas vrub a poslete mi trochu slivovice :) jako odmenu a
   nebude-li slivka, tak mi dejte kredit.
 - Jestli to modifikujete, tak mi to poslete, protoze bych rad dostal nejake
   do ruky nejake optimalizace, tohle je jen first-thought code, i kdyz
   facha
 - co takhle WriteProm ( var p:pointer;var promenna;var count : byte);
         ktera by psala promennou do pameti na zaklade odkazu a kolik
         byte zapsat ? Hmm, to stoji za pokus.
}
interface
uses winapi;
 {to je for, co :) }

 type
   short = shortint;
   long = longint;
   int  = integer;
   {jestli nekdo potrebuje vetsi presnost, tak sorry.
    Type   | Range        | Digits | Bytes | Pocet/64KB
    --------------------------------------------------------
    short  | -128..127          | 1  * | 65536
    byte   | 0..255            | 1  * | 65536
    int   | -32768..32767        | 2  * | 32768
    word   | 0..65535           | 2  * | 32768
    long   | -2147483648..2147483647   | 4  * | 16384
    --------------------------------------------------------
    real   | 2.9e-39..1.7e38   | 11-12 | 6   | -----
    single  | 1.5e-45..3.4e38   | 7-8  | 4  * | 16384
    double  | 5.0e-324..1.7e308  | 15-16 | 8  * |  8192
    extended | 3.4e-4932..1.1e4932 | 19-20 | 10   | ------
    comp   | -9.2e18..9.2e18   | 19-20 | 8  * |  8192
   Jak vidno, pouze typy oznacene * jsou 'sude' - vleze se jich do
   jednoho segmentu cely pocet. Kdybyste pak chteli zapsat napriklad
   real (6B) na adresu 65535-1, tak se prvni 2B vlezou a 4B za nima
   nechutne 'pretecou' -> GPF error jak blazen :)
   }
   real = double;
  function Malloc(size:long):pointer;
  { = getmem
   - alokuje a zamkne blok pameti}
  function free(var p:pointer):Thandle;
  { = freemem, jenze je bez parametru (udavajici pocet uvolnovanych byte)
   - uvolni a odemkne blok pameti}

 {No, a tyhle procedurky a funkce zapisi Byte,Long,...,Real do pameti
  na urcene misto. Prectete si popis u WRITESHORT}
 procedure WriteShort(p:pointer;index:long;S:short);
 function ReadShort(p:pointer;index:long):short;
 procedure WriteByte(p:pointer;index:long;R:byte);
 function ReadByte(p:pointer;index:long):byte;
 procedure WriteInt(p:pointer;index:long;R:int);
 function ReadInt(p:pointer;index:long):int;
 procedure WriteWord(p:pointer;index:long;R:word);
 function ReadWord(p:pointer;index:long):word;
 procedure WriteLong(p:pointer;index:long;R:long);
 function ReadLong(p:pointer;index:long):long;
 procedure WriteReal(p:pointer;index:long;R:real);
 function ReadReal(p:pointer;index:long):real;implementation
{tak tohle jsou vnitrni konstanty a promenne}
const flags=GMEM_zeroinit;{cerstve hlodla pamet se vymaze nulama}
const Q = 65535; {viz adjust Pointer}
const __SB = sizeof(byte);{  uff }
   __SS = sizeof(short);
   __SI = sizeof(int);
   __SW = sizeof(word);
   __SL = sizeof(long);
   __SR = sizeof(real);
   safe = 56  ; {Kolik byte se alokuje navic na kazdy pointer, aby moh
           clovek po alokaci 150ti Longu moh zapsat i ten 150tej a
           nedockal se GPF error (216).
  Experimentalne ziskane vysledky hodnoty SAFE:
   byte  :5     5*1 +0
   word  :11    5*2 +1
   long  :22    5*4 +2
   real  :34    5*6 +4
   extended:56    5*10+6
  Coz je zrejme Sizeof(typ)*5 + SizeOf(predchazejici Typ);
  }

VAR
   _PB:^Byte; {ukazatele, pres ktere se zapisuje a cte}
   _PS:^Short;
   _PI:^Int;
   _PW:^Word;
   _PL:^Long;
   _PR:^Real;
   _index:Long;  {prepocitavaci index}
   _p  :pointer;{pointer, obema se ulehci zasobniku}
   s,o:word;


  function Malloc(size:long):pointer;
   begin;
    Malloc:=GlobalAllocPtr(flags,size+safe);
   end;

  function free(var p:pointer):Thandle;
   begin;
    free:=GlobalFreePtr(p);
   end;


 Function AdjustPointer:pointer;
 {prepocte segment a offset pointru vzhledem k _indexu}
 {const Q = 65535 }
  begin;
   asm
    les di,_p
    mov s,es
    mov o,di
   end;{ ziskani kam ukazuje p}

   while _index>Q do    {dokud preleza hranici 64KB...}
    begin;
     s:=s+SelectorInc;  { ...zvedni segment o 8... }
     _index:=_index-Q-1; {a zmensi ho o hranice-1, proc o -1 to nevim
                ale facha to :) }
    end;
   AdjustPointer:=ptr(s,o+_index);{pak z seg a ofs vyrob pointer
                   a ten vrat}
  end;
 procedure WriteShort(p:pointer;index:long;S:short);
  begin;
    _index:=index*__SS;{index je v bytech, proto se musi vynasobit
              velikosti toho ktereho typu. Tady to zrovna
              neni treba, ale uz takovy typ word...}
    _p := p;      {pomocne prirazeni}
    _PS:=AdjustPointer;{Prepocita pointer. Funkce GlobalAllocPtr alokuje
                pamet jako po sobe jdouci segmenty. Jenze v sele
                ktorech je neco navic (prava), takze kdyz 
prelezeme
                64KB hranici, neinkrementuje se segment, ale 
musi se
                k nemu pripocitat 8. To znamena, ze jestlize je
                index 5x pres hranici 64KB, pak se SSSS:OOOO 
prepocita
                jako SSSS+8*5:OOOO a mame spravny index.}
    _PS^:=S;{Zapise short.}
  end;

 function ReadShort(p:pointer;index:long):short;
  begin;
    _index:=index*__SS;_p := p;
    _PS:=AdjustPointer;
    ReadShort:=_PS^;
  end;

 procedure WriteByte(p:pointer;index:long;R:byte);
  begin;
    _index:=index*__SB;_p := p;
    _PB:=AdjustPointer;
    _PB^:=R;
  end;

 function ReadByte(p:pointer;index:long):byte;
  begin;
    _index:=index*__SB;_p := p;
    _PB:=AdjustPointer;
    ReadByte:=_PB^;
  end;

 procedure WriteInt(p:pointer;index:long;R:int);
  begin;
    _index:=index*__SI;_p := p;
    _PI:=AdjustPointer;
    _PI^:=R;
  end;

 function ReadInt(p:pointer;index:long):int;
  begin;
    _index:=index*__SI;_p := p;
    _PI:=AdjustPointer;
    ReadInt:=_PI^;
  end;

 procedure WriteWord(p:pointer;index:long;R:word);
  begin;
    _index:=index*__SW;_p := p;
    _PW:=AdjustPointer;
    _PW^:=R;
  end;

 function ReadWord(p:pointer;index:long):word;
  begin;
    _index:=index*__SW;_p := p;
    _PW:=AdjustPointer;
    ReadWord:=_PW^;
  end;

 procedure WriteLong(p:pointer;index:long;R:long);
  begin;
    _index:=index*__SL;_p := p;
    _PL:=AdjustPointer;
    _PL^:=R;
  end;

 function ReadLong(p:pointer;index:long):long;
  begin;
    _index:=index*__SL;_p := p;
    _PL:=AdjustPointer;
    ReadLong:=_PL^;
  end;

 procedure WriteReal(p:pointer;index:long;R:real);
  begin;
    _index:=index*__SR;_p := p;
    _PR:=AdjustPointer;
    _PR^:=R;
  end;

 function ReadReal(p:pointer;index:long):real;
  begin;
    _index:=index*__SR;_p := p;
    _PR:=AdjustPointer;
    ReadReal:=_PR^;
  end;
{/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////}

begin;
 writeln('Pripocitavat se bude : ',SelectorInc);
 if SelectorInc=$1000 then
  begin;
   writeln('...tato hodnota odpovida realnemu modu, ja chci DPMI !....');
   halt(1);
  end;
end.


{----------------------------------------------------------------------}
{ cut here }

program memwrite_test;
uses crt,memwrite;

  procedure pam;
   begin;
    writeln(' volna pamet : ',maxavail,' Byte.');
   end;var p,p2:pointer;
  pocet:long;
  r:real;
  L,base:long;
  W:word;
begin;
 clrscr;
 pam;
 w:=SizeOf(long);
 pocet:=640*480;

 writeln('Pocet = ',pocet,' velikost jednotky = ',w,' clekem = ',pocet*w,' 
Byte');

 P:=Malloc(pocet*w);{alokace}
 pam;
 if P=Nil then
  begin;
   writeln('malo pameti....');
   halt;
  end;

 writeln('test start');
 for l:=0 to pocet do writeLong(p,l,l);
  {zapiseme longinty}
 writeln('konec zapisu');

 for l:=0 to pocet do
  {a pak je cteme, jestli souhlasi}
  if ReadLong(p,l)<>l then
   begin;
    writeln('L = ',L,' ziskana hodnota = ',ReadLong(p,l));
    {a jestli neco nesouhlasi}
   end;
 writeln('test end');
 Free(p);{uvolneni}
 pam;
end.
{----------------------------------------------------------}
{No a to je vse, pratele.} 

Search the boards