Posted By: sayza (sayza) on 'CZprogram'
Title:   multitask source
Date:   Sun Feb 16 12:58:41 1997


 Hi programatori,

pred casom som robil s kamosom zadanie do skoly z predmetu TOS. Tvorba
Operacnych Systemov. Mno, OS sme sice ziaden nespravili, ale zato sa mi
podarilo nakodovat malu kuriozitku. Ono mi to az po case doslo, ze je to
vlastne somarina ale funguje to, takze pre vsetkych, co maju zaujem a su
zvedavi, pripajam k tomuto postu komplet zdrojovy kod. Je to v Borland
C++ 3.1 (jeden maly modul). A co to vlastne je? Zadanie znelo urobit
preemptivny multitasking. A prave to robi. Nic viac a nic menej. Jednoducho
to nacita z disku jeden COM subor (patricne jednoduchy, lebo moj 'kernel'
neswapuje obrazovku ani nic podobne, ved bezi v real mode) a ten dajme tomu
spusti 20x v pamati a prepina medzi procesami (napr. frekvenciou 200Hz).
Viem, ze to nie je nic moc ako program, ale hadzem to sem hlavne kvoli
zberatelom kuriozit, zaciatocnikom a microsoftu. Pripajam aj jeden vzorovy
COM subor (assembler) ako vzorovy proces pre to 'jadro' v cecku. Ovladanie
programu je jasne zo zdrojaku. ('1' - insertprocess, 'ESC' - koniec)

  be Happy
                                sayza

PS: Skoro som zabudol ... treba pouzit LARGE model ;) (bcc -ml)
----------------------------------------------------------------------------
source PM.CPP, preklad bcc -ml PM.CPP
----------------------------------------------------------------------------
/*
1. Procesom sa vyhradi pamat a nacita sa proces PROCESS.COM
2. Vlozi sa prvy proces
3. inicializuje sa obsluha prerusenia
4. preda sa riadenie casovacu

LOOP
1. pri preruseni sa zisti, ci sa prerusil nejaky proces
    (sluzby OS a BIOS sa neprerusuju)
  preda sa riadenie inemu procesu
2. ak sa stlaci klavesa '1' => insert noveho procesu
4. ak sa stlaci klavesa ESC => preda sa riadenie naspat MAINu
*LOOP

8. uvolnenie pamati a obsluhy prerusenia
*/

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <dos.h>
#include <stdlib.h>
#include <io.h>

typedef struct _REGISTERS {
    unsigned bp,di,si,ds,es,dx,cx,bx,ax,ip,cs,flags;
} REGISTERS;

typedef struct _PCB {
  REGISTERS reg;
    unsigned  priority;
} PCB;

#define MK_LINEAR(px) ( (long(FP_SEG(px))<<4) + long(FP_OFF(px)) )

#ifdef __cplusplus
    #define __CPPARGS ...
#else
    #define __CPPARGS
#endif

#define PROCESS_LENGTH 256

#define MAX_PROCESS 25
PCB procesy[MAX_PROCESS]; //fronta procesov
int nprocess,curprocess;

char *pmemoryBase,*pmemoryLast,*pmemoryAlloc;
long plinearBase,plinearLast; //segment*16+offset
char *process;

char maincall,done=0;

void InsertProcess(void);
// obsluha prerusenia **************************************
void interrupt ( *oldtimer)(__CPPARGS);
void interrupt ( *oldkeyboard)(__CPPARGS);

REGISTERS *stackr;
REGISTERS mainr;

#define ACKRET {  
 outportb(0x20,0x20); 
 return;          
}

long linear;

void interrupt _timer_handler(__CPPARGS) {

// nastavim smernik tam, kde cecko pushlo registre
    stackr = (REGISTERS *)MK_FP(_SS,_SP);

  enable();
// ak som prerusil main (IBA raz) tak savnem jeho registre
// a prejdem na curprocess
    if (maincall) {
    maincall=0;
    mainr = *stackr;
    *stackr = procesy[curprocess].reg;
    return;
  }

// skontroljem, ci som prerusil moj proces
  linear = (long(stackr->cs)<<4) + long(stackr->ip);
    if (linear<plinearBase || linear>=plinearLast) ACKRET;

// koncime ....
  if (done) {
    *stackr = mainr;
    ACKRET;
  }

// skopirujem tieto registre do struktury aktualneho PCB
    procesy[curprocess].reg = *stackr;
    if (++curprocess>=nprocess) curprocess=0;
    *stackr = procesy[curprocess].reg;

  ACKRET;
}

void interrupt _keyboard_handler(__CPPARGS) {

  unsigned char al = inportb(0x60);

  if (al==1) done=1;         // ESC
  if (al==2) InsertProcess();    // '1'

  al = inportb(0x61);
  outportb(0x61,al | 0x80);
  outportb(0x61,al);

  ACKRET;
}

void settimer(unsigned freq) {

  unsigned tim;

  if (freq==0) tim=0; else tim=0x1234DDlu/freq;

  outportb(0x43,0x34);
  outportb(0x40,tim&0xFF);
  outportb(0x40,tim>>8);
}

void main() {

  FILE *f;

  textmode(C80);
  clrscr();
// pridelenie pamati procesom (pre jednoduchost vsetkym naraz)
  pmemoryAlloc = (char *)malloc (64000); // cca jeden segment
  if (pmemoryAlloc==NULL) {
    puts("Neda sa alokovat 64000 bytov");
    return;
  }

// borland C++ alokuje ako SEGMENT:4, zarovnam teda pamat na hranicu segmentu
  pmemoryBase=(char *)MK_FP(FP_SEG(pmemoryAlloc)+1,0);
  pmemoryLast=pmemoryBase;
  plinearBase=MK_LINEAR(pmemoryBase);
  plinearLast=plinearBase;

// nacitanie procesu do pamati (aby sa zakazdym necital v preruseni)
// procesu sa potom vyhradi 256 bytov + 256 bytov hlavicka (COM subor)
  process = (char *)malloc(256+PROCESS_LENGTH);
  if ((f=fopen("process.com","rb"))==NULL) return;
  fread(process+256,filelength(fileno(f)),1,f);
  fclose(f);

// vytvorenie jedneho PCB a jedneho procesu
  nprocess=curprocess=0;
  InsertProcess();

  maincall=0;
// instalacia obsluhy prerusenia
  oldkeyboard = getvect(0x9);
  setvect(0x9, _keyboard_handler);
  oldtimer = getvect(0x8);
  setvect(0x8, _timer_handler);

  settimer(100);

  maincall=1;
  geninterrupt(0x8);   // umelo vytvorene prerusenie casovaca
              // tymto sa MAIN vzdava kontroly nad systemom :))

  settimer(0);
  setvect(0x9,oldkeyboard);
  setvect(0x8,oldtimer);
  free(pmemoryAlloc);
  clrscr();
}

#include <mem.h>
void InsertProcess(void) {

  if (nprocess>=MAX_PROCESS) return;

// pridelenie pamati
// skopirujem proces do pamati a zmenim mu PID na adrese CS:0
  memcpy(pmemoryLast,process,PROCESS_LENGTH+256);
  *pmemoryLast = nprocess;

// nastavim mu inicializacne registre
  memset(&procesy[nprocess].reg,0,sizeof(REGISTERS));
  procesy[nprocess].reg.cs=FP_SEG(pmemoryLast)+FP_OFF(pmemoryLast)/16;
  procesy[nprocess].reg.ds=procesy[nprocess].reg.es=procesy[nprocess].reg.cs;
  procesy[nprocess].reg.ip=0x100;
  procesy[nprocess].reg.flags=0x3256;       // nejake rozumne flagy

  pmemoryLast+=PROCESS_LENGTH+256;
  plinearLast+=PROCESS_LENGTH+256;
  nprocess++;
}

----------------------------------------------------------------------------
source PROCESS.ASM, preklad tasm /m2 PROCESS.ASM, tlink /t /x PROCESS.OBJ
----------------------------------------------------------------------------

;-------------------------------------------------------------------------
Code  SEGMENT
    ASSUME CS:Code,DS:Code

__start:
  org   100h
.286
;-------------------------------------------------------------------------
;STANDALONE EQU 1
LOOPCOUNT EQU 8;00   ; toto je experimentalne nastavena hodnota ...

_start:
  jmp  _main

hlaska DB ' Vobec ma netesi, ze som proces '   ;// CO PROCES VYPISUJE
pid   DB ?
_endln LABEL BYTE           ;// ukoncuje hlasku

dlzka  DW OFFSET _endln - OFFSET hlaska  ;// dlzka hlasky

stlpec DW ?     ;// na ktorom stlpci je scroll
zaciatokriadku DW ?
koniecriadku  DW ?  ;// adresa konca riadku

_main:
;// proces si DS na svoj segment
  push cs
  pop  ds

;// proces si nastavi PID ako znak (PID je na adrese CS:0)
  mov  al,ds:[0]
  add  al,'A'
  mov  [pid],al

;// nastavi ES:BX na obrazovku
  mov  ax,0B800h
  mov  es,ax
  mov  al,160        ;// kolko bytov je na riadok
  mov  bl,ds:[0]       ;// * poradie = offset
  mul  bl
  mov  [zaciatokriadku],ax  ;// mam adresu zaciatku riadka
  add  ax,160
  mov  [koniecriadku],ax

  mov  [stlpec],0

;// ... a zacne scrollovat
loopscroll:
  mov  cx,[dlzka]
  mov  si,OFFSET hlaska
  mov  di,[zaciatokriadku]
  mov  ax,[stlpec]
  shr  ax,8
  add  di,ax
  add  di,ax
print:
  movsb
  inc  di
  dec  cx
  jz  koniecvypisu
  cmp  di,[koniecriadku]
  jb  print
  mov  di,[zaciatokriadku]
  jmp  print

koniecvypisu:
IFDEF STANDALONE
  mov  ah,1
  int  16h
  jnz  quit
ENDIF
  mov  cx,LOOPCOUNT
cakaj:
  loop cakaj

  inc  [stlpec]
  cmp  [stlpec],80*256
  jb  loopscroll
  mov  [stlpec],0
  jmp  loopscroll

;// sem sa to pri multitaskingu nikdy nedostane
quit:
  mov  ax,0
  int  16h
  mov  ah,4ch
  int  21h
;-------------------------------------------------------------------------
Code ENDS
END _start

Search the boards