Posted By: PaJaSoft (Menhir Mover) on 'CZprogram'
Title:   ctvrty
Date:   Tue Apr 22 10:58:13 1997

#define X N(a,O(h,W(f,M(c,g))),O(i,W(f,M(d,g))))
#define A(x) r(D(x,1); O(x,-9); D(x,O(x,1)))
#define L(x) toupper(getchar())-x
#define R Z,Z,0,0
#define S 0,9,6,6,6,6,6,6,9,0
#define q D(h,0); A(f)A(g)
#define T 0,6,1,2,2,2,2,1,6,0
#define U 0,6,2,3,3,3,3,2,6,0
#define C(x) ((x<1)||(x>8))
#define F(x,y) printf(x,y);
#define N(x,y,z) *O(*O(x,y),z)
#define y(a,b,c) a[b][c]
#define O(x,y) ((x)+(y))
#define u(x) (O(0,-(x)))
#define W(x,y) ((x)*(y))
#define G(x) printf(x);
#define D(x,y) (x=(y))
#define P (rand()%6)
#define Y D(e,O(e,1))
#define s D(f,O(f,Q))
#define H(x) return x
#define B(x) while(x)
#define M(x,y) *O(x,y)
#define z(a,b) a[b]
#define E(x) if(x)
#define I main(){
#define Z 0,0,0,0
#define t G("n")
#define V(x) (!x)
#define v h,i,j,k
#define w e,f,g
#define J int
#define Q u(1)
#define p "%c"
#define o 'A'
#define r for
#define n 60
#define K do

J y(a,10,10)={R,R,R,R,Z,1,Q,Z,Z,Q,1,R,R,R,R,Z},y(b,10,10)={R,S,T,
U    ,    U    ,    U    ,    U    ,    T
,    S    ,    R    }    ,    z    (    c
,    9    )    =    {    Q    ,    Q    ,
Q,0,0,1,1,1,0},z(d,9)={Q,0,1,Q,1,Q,0,1,0};I J w,v;l();r(D(e,0);O(
e    ,    -    n    )    ;    Y    )    {
q    D    (    h    ,    O    (    h    ,
m    (    f    ,    g    ,    1    ,    1
)));E(h){K{G("n?")K{D(f,L(O('A',Q)));}B(C(f));K{D(g,L('0'));}B(C
(    g    )    )    ;    }    B    (    V
(    m    (    f    ,    g    ,    1    ,
Q    )    )    )    ;    l    (    )    ;
}q E((D(k,O(m(f,g,Q,1),P)))>h){D(h,k);D(i,f);D(j,g);}E(h&&m(i,j,Q
,    Q    )    ) /***/ l /***/ (    )    ;    }
}    J    m    (/*  */v/*****/)    J    v    ;
{    J    w    ; /***/ E /***/ (    N    (    a
,h,i))H(0);E(O(k,Q))D(N(a,h,i),j);D(e,N(b,h,i));r(D(g,1);O(g,-9);
D    (    g    , /***/ O /***/ (    g    ,    1
)    )    )    {/*****/D/*  */(    g    ,    O
(    g    ,    Q /***/ ) /***/ )    ;    E    (
V(O(N(a,O(h,M(c,g)),O(i,M(d,g))),j))){r(D(f,1);V(O(X,j));D(f,O(f,
1    )    )    )    ;    E    (    V    (
O    (    N    (    a    ,    O    (    h
,    W    (    f    ,    M    (    c    ,
g))),O(i,W(f,M(d,g)))),u(j))))r(s;f;s){X=X*k;D(e,O(e,N(b,O(h,W(f,
M    (    c    ,    g    )    )    )    ,
O    (    i    ,    W    (    f    ,    M
(    d    ,    g    )    )    )    )    )
);}}D(g,O(g,1));}E(V(O(e,u(N(b,h,i))))){D(N(a,h,i),0);H(0);}H(e);
}    l    (    )    {    J    f    ,    g
;    t    A    (    g    )    {    F    (
p    ,    O    (    O    (    o    ,    g
),Q))A(f)F("%c:",M("X O<",O(N(a,g,f),1)))t}G(" ")A(f)F("%d ",f)t}


...clovek porad neco hleda a zrovna ve chvili kdy si blahove myslel, ze se mu 
to podarilo nalezt se to cele sesype jako domecek z karet...
                                   PaJaSoft

Search the boards