Posted By: pivson (Pijte pivo, je zdrave !) on 'CZprogram'
Title:   Re: memcpy v delphi
Date:   Wed Dec 15 20:41:34 1999

nejlepsi mas si napsat tech par radku sam, ja sem tam skocil, ale jinak se 
menuje:

Resp. reknu to jinak, mne nejak nefugovala :) musel sem to napsat takhle:

procedure CopyMemory(Dst,Src:Pointer; cnt: ULONG);
asm
    PUSH  ESI
    PUSH  EDI

    MOV   ESI,Src
    MOV   EDI,Dst

    MOV   ECX,cnt

    CMP   EDI,ESI
    JE   @@exit

    SAR   ECX,2
    JS   @@exit

    REP   MOVSD

    MOV   ECX,Cnt
    AND   ECX,03H
    REP   MOVSB

@@exit:
    POP   EDI
    POP   ESI
End;


Uz nevim proc :) Ale ta co tam byla nejak blba... Opravdu si nezpomenu, 
ikdybysi vsechny pivovary zrusil...

JInak orig se menuje , ale uz si vzpomina. Ma to dost idiotasky paramtry 
(typy).

Mozna :)

 
Pivson I a posledni, z bozi vule pivar

http://pulse.mute.cz  http://it3.mute.cz

A co budou delat cesi ???
                Deme na pivo !

Search the boards