Posted By: medved (A~z na v~eky Mikov~ce.) on 'CZlaws'
Title:     Re: exekuce bez vedomi majitele uctu
Date:      Sun Jun  4 10:33:02 2006

> Pratele, zajimalo by me, jestli existuje pravo statni organizace (dopravni 
> policie) na provedeni exekuce z bankovniho uctu a to tak, ze se o tom ani 
> majitel toho uctu predem nedovi.

Statni organizace NE. Statni organizace nemuze PROVADET exekuci. Muze pouze 
podat navrh na exekuci k soudu. 

Exekutor muze provadet exekuci a to i 'prekvapenim majitele uctu' - ale az 
pote, co soud rozhodne o uvaleni exekuce (a o tom musi 'obet' informovat). 

> Bobik

Bye

Medved

No matter where you go, everyone is connected.

Search the boards