Posted By: robo_1 (robo) on 'CZhardware'
Title:   Re: jak hw pada ci mrzne
Date:   Thu Mar 12 19:25:28 2009

> > Jednim z jevu, ktere zpusobuji unavu materialu je elektromigrace. Viz 
> > http://en.wikipedia.org/wiki/Electromigration 
> > 
> > Robo
> 
> Ha, byl jsem predbehnut. Pan je z oboru?
> 
ne, me zivi programovani :)

> 
> 
> Nejlepsi polevka je pivo !!!
>                            tdr, v.r.
>      

Robo

Search the boards