Posted By: medved (A~z na v~eky Mikov~ce.) on 'CZdatabases'
Title:     Re: Dump sybase
Date:      Fri Mar  9 10:58:26 2001

> Prosim vas jak dumpnu Sybasackou databazi do textaku? Pokud mozno pomoci 
> prikazovy lajny... 

Na export/import dat ma Sybase Enterprise server utilitu bcp (bulk CoPy). 
Pomoci ni se da extremni rychlosti vyexportovat velke mnozstvi dat (a 
pripadne je tam vratit zpatky).

Pouziti je bcp dbname.owner.table in/out soubor parametry (-S, -U, -P jako u 
isql, dalsi pro identifikaci oddelovacu poli, radek, delka pevnych poli...)

My linejsi pokud chceme vyexportovat vsechna data z ASE databaze do souboru 
muzeme pouzit nasledujici select pro vytvoreni bcp skriptu pro vsechny 
uzivatelske tabulky:

select "database.."+ name + " in <path>"+ name +".csv -c -U<login> -P<passwd> 
-S<servername> -t',' -rn" from sysobjects where type = "U"

Vyhrne to obsah tabulek ve znakovem rezimu do "comma separated values" 
souboru (oddelovac poli carka, novy radek je new line) 

Bye

Medved

Si vis pacem, para bellum.

Search the boards