Posted By: Kilo (Kilo) on 'CZculture'
Title:   BRAZIL
Date:   Tue Jan 11 18:37:26 2000

Brazil
Hlavnm hrdina Sam Lowry pracuje na vmocnim Ministerstvu informacm. Pochmurna 
mlstska civilizace je xmzena byrokratick}m aparatem za pomocm primitivnmch 
pohmtahy. Sam unika do sviho fantazijnmho svlta, kde jako bajn} okxmdlen} 
rytmx bojuje o enu sv}ch sny. Kdy ve skutehnosti potkava dmvku, ktera mu jeho 
sen pxipommna, netu jak ho zahne nezprosna realita pronasledovat... 

Ve spojitosti s atmosfirou i vyznlnmm tohoto filmu, b}vajm hasto zmirovany 
dmla Franze Kafky a George Orwella. Pxedevm slavn} Orwellyv roman 1984 ma s 
hlavnm zapletkou Brazil velmi spolehniho (film se dokonce mll jmenovat 1984 
1/2). Na rozdml od totalnl depresivnm vize knihy 1984 je vk tento snmmek 
naplnln divokou imaginacm a jiskrn}m absurdnmm humorem, kter} nezapxe 
reisirovu minulost v excentricki skupinl Monthy Python4s. Mnoh}mi odbornmky 
je xazen mezi nejlep sci-fi a mona i filmy 20. stoletm vybec. 


18.1.00  20:00   Roxy

Search the boards